Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2566(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0137/2018

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0091

Протокол
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург

16. Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000006/2018) зададен от Czesław Adam Siekierski и Bernd Lange, от името на комисиите REGI и INTA, към Комисията: Атака на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski и Bernd Lange развиха въпроса.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Esther Herranz García, от името на групата PPE, Clara Eugenia Aguilera García, от името на групата S&D, Jørn Dohrmann, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Michel Dantin, Paolo De Castro и Thomas Waitz.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández и Soledad Cabezón Ruiz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig и Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jørn Dohrmann и James Nicholson, от името на групата ECR, относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García и Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D, относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné и Carlos Iturgaiz, от името на групата PPE, относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin и Marco Zullo, от името на групата EFDD, относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 15.3.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност