Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2566(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0137/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.13

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0091

Zápis
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk

16. Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000006/2018), kterou pokládají Czesław Adam Siekierski a Bernd Lange za výbory REGI a INTA Komisi: Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski a Bernd Lange rozvinuli otázku.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Esther Herranz García za skupinu PPE, Clara Eugenia Aguilera García za skupinu S&D, Jørn Dohrmann za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Michel Dantin, Paolo De Castro a Thomas Waitz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a Soledad Cabezón Ruiz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jørn Dohrmann a James Nicholson za skupinu ECR o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García a Alessia Maria Mosca za skupinu S&D o opatřeních Spojených států ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné a Carlos Iturgaiz za skupinu PPE o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin a Marco Zullo za skupinu EFDD o opatřeních Spojených států ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE o opatření Spojených států amerických ve vztahu k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE o opatřeních ze strany Spojených států, která se vztahují k podpoře zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.13 zápisu ze dne 15.3.2018.

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí