Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2566(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0137/2018

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0091

Protokol
Onsdag den 14. marts 2018 - Strasbourg

16. USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000006/2018) af Czesław Adam Siekierski og Bernd Lange, for REGI og INTA, til Kommissionen: USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski og Bernd Lange begrundede forespørgslen.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Esther Herranz García for PPE-Gruppen, Clara Eugenia Aguilera García for S&D-Gruppen, Jørn Dohrmann for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Michel Dantin, Paolo De Castro og Thomas Waitz.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández og Soledad Cabezón Ruiz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig og Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Jørn Dohrmann og James Nicholson for ECR-Gruppen, om De Forenede Staters angreb på EU's landbrugsstøtte og principperne for den fælles landbrugspolitik i forbindelse med konflikten om spanske oliven (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García og Alessia Maria Mosca, for S&D-Gruppen, om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné og Carlos Iturgaiz, for PPE-Gruppen, om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin og Marco Zullo for EFDD-Gruppen, on the US attack on EU farm support under the CAP (in the context of Spanish olives) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz og Izaskun Bilbao Barandica, for ALDE-Gruppen, om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (vedrørende med spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen, om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen, om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 15.3.2018.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik