Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2566(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0137/2018

Arutelud :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Hääletused :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0091

Protokoll
Kolmapäev, 14. märts 2018 - Strasbourg

16. USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu (Hispaania oliivide juhtum) (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000006/2018), mille esitasid Czesław Adam Siekierski ja Bernd Lange REGI- ja INTA-komisjoni nimel komisjonile: USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski ja Bernd Lange esitasid küsimuse.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Esther Herranz García fraktsiooni PPE nimel, Clara Eugenia Aguilera García fraktsiooni S&D nimel, Jørn Dohrmann fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Michel Dantin, Paolo De Castro ja Thomas Waitz.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Soledad Cabezón Ruiz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jørn Dohrmann ja James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García ja Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (seoses Hispaania oliividega) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné ja Carlos Iturgaiz fraktsiooni PPE nimel USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin ja Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (seoses Hispaania oliividega) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.13.

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika