Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2566(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0137/2018

Keskustelut :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0091

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

16. Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000006/2018) Czesław Adam Siekierski ja Bernd Lange REGI- ja INTA-valiokuntien puolesta komissiolle: Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski ja Bernd Lange esittelivät kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Esther Herranz García PPE-ryhmän puolesta, Clara Eugenia Aguilera García S&D-ryhmän puolesta, Jørn Dohrmann ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Michel Dantin, Paolo De Castro ja Thomas Waitz.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Soledad Cabezón Ruiz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Jørn Dohrmann ja James Nicholson ECR-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018)

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García ja Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018)

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné ja Carlos Iturgaiz PPE-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018)

—   Tiziana Beghin ja Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018)

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018)

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018)

—   Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.13.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö