Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2566(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0137/2018

Debatai :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Balsavimas :

PV 15/03/2018 - 10.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0091

Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. kovo 14 d. - Strasbūras

16. JAV grėsmė ES paramai ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (diskusijos)
Stenograma

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000006/2018), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski ir Bernd Lange REGI ir INTA komitetų vardu Komisijai: JAV grėsmė ES paramai ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski ir Bernd Lange pristatė klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Esther Herranz García PPE frakcijos vardu, Clara Eugenia Aguilera García S&D frakcijos vardu, Jørn Dohrmann ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Michel Dantin, Paolo De Castro ir Thomas Waitz.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ir Soledad Cabezón Ruiz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Jørn Dohrmann ir James Nicholson ECR frakcijos vardu – dėl JAV puolimo, nukreipto prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García ir Alessia Maria Mosca, S&D frakcijos vardu – dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné ir Carlos Iturgaiz, PPE frakcijos vardu – dėl JAV puolimo, nukreipto prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin ir Marco Zullo EFDD frakcijos vardu – dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ir Izaskun Bilbao Barandica, ALDE frakcijos vardu – dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl JAV puolimo, nukreipto prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardudėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.13 punktas

Atnaujinta: 2018 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika