Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2566(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0137/2018

Debatten :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0091

Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

16. Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000006/2018) van Czesław Adam Siekierski en Bernd Lange, namens de commissies REGI en INTA, aan de Commissie: Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski en Bernd Lange lichten de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Esther Herranz García, namens de PPE-Fractie, Clara Eugenia Aguilera García, namens de S&D-Fractie, Jørn Dohrmann, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Michel Dantin, Paolo De Castro en Thomas Waitz.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández en Soledad Cabezón Ruiz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig en Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Jørn Dohrmann en James Nicholson, namens de ECR-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García en Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné en Carlos Iturgaiz, namens de PPE-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin en Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, over aanvallen op het EU-stelsel van landbouwsteun en het wezen van het GLB door de Verenigde Staten in de context van het geschil over Spaanse olijven (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 15.3.2018.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid