Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2566(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0137/2018

Debaty :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0091

Protokół
Środa, 14 marca 2018 r. - Strasburg

16. Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000006/2018) które skierował Czesław Adam Siekierski i Bernd Lange, w imieniu komisji REGI i INTA, do Komisji: Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski i Bernd Lange rozwinęli pytanie.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Esther Herranz García w imieniu grupy PPE, Clara Eugenia Aguilera García w imieniu grupy S&D, Jørn Dohrmann w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Michel Dantin, Paolo De Castro i Thomas Waitz.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Soledad Cabezón Ruiz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Głos zabrał Cecilia Malmström.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jørn Dohrmann i James Nicholson w imieniu grupy ECR, w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García i Alessia Maria Mosca, w imieniu grupy S&D, w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné i Carlos Iturgaiz, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin i Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz i Izaskun Bilbao Barandica, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 15.3.2018.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności