Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2566(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0137/2018

Debatter :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0091

Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

16. USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000006/2018) från Czesław Adam Siekierski och Bernd Lange, au nom des commissions REGI och INTA, till kommissionen: USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski och Bernd Lange utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Esther Herranz García för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Jørn Dohrmann för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Michel Dantin, Paolo De Castro och Thomas Waitz.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández och Soledad Cabezón Ruiz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Jørn Dohrmann och James Nicholson för ECR-gruppen, om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García och Alessia Maria Mosca, för S&D-gruppen, om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné och Carlos Iturgaiz, för PPE-gruppen, om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin och Marco Zullo för EFDD-gruppen, om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz och Izaskun Bilbao Barandica, för ALDE-gruppen, om USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 15.3.2018.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy