Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk

17. Sociální odpovědnost podniků (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Sociální odpovědnost podniků (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Alberto Cirio za skupinu PPE, Daniele Viotti za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Danuta Jazłowiecka, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati a Ramón Jáuregui Atondo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward a Michaela Šojdrová.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.14 zápisu ze dne 15.3.2018.

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí