Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. marts 2018 - Strasbourg

17. Virksomhedernes sociale ansvar (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Virksomhedernes sociale ansvar (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Alberto Cirio for PPE-Gruppen, Daniele Viotti for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Danuta Jazłowiecka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati og Ramón Jáuregui Atondo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward og Michaela Šojdrová.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 15.3.2018.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik