Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

17. Yritysten yhteiskuntavastuu (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Yritysten yhteiskuntavastuu (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Alberto Cirio PPE-ryhmän puolesta, Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Marco Affronte Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Danuta Jazłowiecka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati ja Ramón Jáuregui Atondo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward ja Michaela Šojdrová.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.14.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö