Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 14. ožujka 2018. - Strasbourg

17. Društveno odgovorno poslovanje (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava Komisije: Društveno odgovorno poslovanje (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Alberto Cirio, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Daniele Viotti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Enrique Calvet Chambon, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Danuta Jazłowiecka, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati i Ramón Jáuregui Atondo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward i Michaela Šojdrová.

Govorila je Cecilia Malmström.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika od 15.3.2018..

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti