Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

17. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Alberto Cirio, namens de PPE-Fractie, Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Marco Affronte, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Danuta Jazłowiecka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati en Ramón Jáuregui Atondo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward en Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 15.3.2018.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid