Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 marca 2018 r. - Strasburg

17. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Alberto Cirio w imieniu grupy PPE, Daniele Viotti w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Marco Affronte w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Danuta Jazłowiecka, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tizianę Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati i Ramón Jáuregui Atondo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward i Michaela Šojdrová.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.14 protokołu z dnia 15.3.2018.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności