Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург

18. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата Verts/ALE следните искания за назначаване:

комисия PETI: Ana Miranda на мястото на Josep-Maria Terricabras

комисия JURI: Heidi Hautala на мястото на Ana Miranda

комисия ITRE: Julia Reda на мястото на Michel Reimon.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност