Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

18. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de Verts/ALE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie PETI: Ana Miranda in de plaats van Josep-Maria Terricabras

Commissie JURI: Heidi Hautala in de plaats van Ana Miranda

Commissie ITRE: Julia Reda in de plaats van Michel Reimon.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid