Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

18. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från Verts/ALE-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

PETI-utskottet: Ana Miranda i stället för Josep-Maria Terricabras

JURI-utskottet: Heidi Hautala i stället för Ana Miranda

ITRE-utskottet: Julia Reda i stället för Michel Reimon.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy