Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0304(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0244/2017

Внесени текстове :

A8-0244/2017

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0084

Протокол
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург

19. „Европас“: рамка за уменията и квалификациите ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси - Комисия по култура и образование. Докладчици: Thomas Mann и Светослав Христов Малинов (A8-0244/2017)

Thomas Mann и Светослав Христов Малинов представиха доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Илхан Кючюк, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka и Emilian Pavel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák и Julie Ward.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Thomas Mann и Светослав Христов Малинов.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 15.3.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност