Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0304(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0244/2017

Indgivne tekster :

A8-0244/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0084

Protokol
Onsdag den 14. marts 2018 - Strasbourg

19. Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles ramme for bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass) og om ophævelse af beslutning nr. 2241/2004/EF [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Thomas Mann og Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann og Svetoslav Hristov Malinov forelagde betænkningen

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka og Emilian Pavel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák og Julie Ward.

Talere: Cecilia Malmström, Thomas Mann og Svetoslav Hristov Malinov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 15.3.2018.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik