Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0304(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0244/2017

Ingediende teksten :

A8-0244/2017

Debatten :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0084

Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

19. Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteurs: Thomas Mann en Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann en Svetoslav Hristov Malinov geven toelichting bij het verslag

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka en Emilian Pavel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Thomas Mann en Svetoslav Hristov Malinov.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 15.3.2018.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid