Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0304(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0244/2017

Predkladané texty :

A8-0244/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0084

Zápisnica
Streda, 14. marca 2018 - Štrasburg

19. Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2241/2004/ES [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajcovia: Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov predstavili správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka a Emilian Pavel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák a Julie Ward.

Vystúpili: Cecilia Malmström, Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 15.3.2018.

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia