Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0304(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0244/2017

Ingivna texter :

A8-0244/2017

Debatter :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0084

Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

19. Europass: ram för kompetens och kvalifikationer ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov redogjorde för betänkandet.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka och Emilian Pavel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák och Julie Ward.

Talare: Cecilia Malmström, Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 15.3.2018.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy