Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0304(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0244/2017

Ingivna texter :

A8-0244/2017

Debatter :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0084

Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

19. Europass: ram för kompetens och kvalifikationer ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov redogjorde för betänkandet.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka och Emilian Pavel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák och Julie Ward.

Talare: Cecilia Malmström, Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 15.3.2018.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy