Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0163(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0369/2017

Ingivna texter :

A8-0369/2017

Debatter :

PV 14/03/2018 - 20
CRE 14/03/2018 - 20

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0085

Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

20. Programmet Kreativa Europa (2014–2020) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis och Julie Ward för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Notis Marias.

Talare: Tibor Navracsics och Silvia Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.17 i protokollet av den 15.3.2018.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy