Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2266(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0055/2018

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0083

Протокол
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург

21. Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране *** - Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (резолюция) (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0058/2018)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови [2017/2266(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira представи препоръката и доклада.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Verónica Lope Fontagné, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa и Michela Giuffrida.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Tibor Navracsics и João Ferreira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 15.3.2018 г и точка 10.5 от протокола от 15.3.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност