Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2266(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0055/2018

Debaty :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0083

Protokół
Środa, 14 marca 2018 r. - Strasburg

21. Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów *** - Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (rezolucja) (debata)
CRE

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady wypowiadającej Umowę o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0058/2018)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wypowiedzenia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów [2017/2266(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira przedstawił zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Głos zabrali: Verónica Lope Fontagné w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa i Michela Giuffrida.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i João Ferreira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 15.3.2018 i pkt 10.5 protokołu z dnia 15.3.2018.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności