Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2266(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0055/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0083

Zápisnica
Streda, 14. marca 2018 - Štrasburg

21. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie *** - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (uznesenie) (rozprava)
CRE

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o vypovedaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0058/2018)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa vypovedá Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom [2017/2266(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira predstavil odporúčanie a správu.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Verónica Lope Fontagné v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa a Michela Giuffrida.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Tibor Navracsics a João Ferreira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 15.3.2018 a bod 10.5 zápisnice zo dňa 15.3.2018.

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia