Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2266(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0055/2018

Debatter :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0083

Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

21. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning *** - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution) (debatt)
CRE

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0058/2018)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna [2017/2266(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Verónica Lope Fontagné för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Tibor Navracsics och João Ferreira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 15.3.2018 och punkt 10.5 i protokollet av den 15.3.2018.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy