Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk

22. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. února 2018

předáno příslušnému výboru: LIBE

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 1. března 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 1. března 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. února 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. února 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. února 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 1. března 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 1. března 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. března 2018

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kritéria způsobilosti podpory v případě konopí v rámci režimu základní platby a některé požadavky týkající se podpory vázané na produkci (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. února 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. března 2018

předáno příslušnému výboru: JURI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, pokud jde o úpravu požadavků na konstrukci a obecných požadavků v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 9. března 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. března 2018

předáno příslušnému výboru: TRAN

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Původní lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. prosince 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 1 měsíc na žádost Evropského parlamentu

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro stanovení postupů, jimiž by se operace s nefinančními smluvními stranami usazenými ve třetí zemi vyňaly z kapitálových požadavků pro riziko CVA (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. ledna 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí