Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. marts 2018 - Strasbourg

22. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 for så vidt angår optagelse af visse narkotikaprækursorer på listen over registrerede stoffer (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. februar 2018

henvist til kor. udv. LIBE

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i kobber (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens Delegerede Direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for visse elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i glas eller keramik (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. februar 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale til lodning af gennempletterede huller i skiveformede og "planar array" flerlags keramiske kondensatorer (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. februar 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i cermetbaserede komponenter til trimmerpotentiometre (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. februar 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i aluminium (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly som legeringselement i stål (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. marts 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. marts 2018

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår støtteberettigelseskriterierne for hamp i henhold til grundbetalingsordningen og visse krav i forbindelse med frivillig koblet støtte (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. februar 2018

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. marts 2018

henvist til kor. udv. JURI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 1322/2014 for så vidt angår tilpasning af krav til køretøjskonstruktion og de generelle krav for godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. marts 2018

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af fælles sikkerhedsmetoder vedrørende krav til sikkerhedsledelsessystemer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169/2010 (C(2018)01392 2018/2636(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. marts 2018

henvist til kor. udv. TRAN

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien tilføjes til skemaet i bilagets punkt I C(2017)08320 - 2017/3020(DEA)

Oprindelig frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen: 1 mned på Europa-Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv. ECON, LIBE

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for procedurerne for udelukkelse af transaktioner med ikke-finansielle modparter etableret i et tredjeland fra kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. januar 2018 på det kompetente udvalgs anmodning.

Henvist til kor. udv: ECON

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik