Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

22. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 februari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in koper (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIII bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer met een hoge smelttemperatuur (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIII bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor bepaalde loodhoudend glas of loodhoudende keramiek bevattende elektrische en elektronische onderdelen (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 februari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer voor het solderen aan discoïdale en "planar array" keramische meerlagencondensatoren met een machinaal aangebracht doorlopend gat (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 februari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in cermet-gebaseerde trimmer-potentiometeronderdelen (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 februari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in aluminium (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in staal (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/118 tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 wat betreft de criteria om in aanmerking te komen voor steun voor hennep in het kader van de basisbetalingsregeling en wat betreft bepaalde vereisten met betrekking tot vrijwillige gekoppelde steun (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 februari 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: JURI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1322/2014 van de Commissie wat de aanpassing van de voorschriften voor de voertuigconstructie en de algemene voorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen betreft (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 1158/2010 en (EU) nr. 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 maart 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan de in punt I van de bijlage opgenomen tabel (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Oorspronkelijke termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 13 december 2017

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor procedures om transacties met in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartijen te ontheffen van het eigenvermogensvereiste voor het risico van aanpassing van de kredietwaardering – (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 januari 2018 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid