Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 marca 2018 r. - Strasburg

22. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego iRady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 wodniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 lutego 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu naukowego itechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia wprzypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego wmiedzi (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu naukowego itechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia wprzypadku zastosowania ołowiu wstopach lutowniczych owysokiej temperaturze topnienia (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu naukowego itechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia niektórych komponentów elektrycznych ielektronicznych zawierających ołów wszkle lub ceramice (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 lutego 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w lutach do lutowania dotyczącego wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych zmatrycą dyskową i planarną zotworami przelotowymi (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 lutego 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu naukowego itechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia dla ołowiu welementach potencjometrów dostrojczych opartych na cermecie (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 lutego 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu naukowego itechnicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia wprzypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego waluminium (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w stali (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 wodniesieniu do kryteriów kwalifikowalności do wsparcia dla konopi wramach systemu płatności podstawowej iniektórych wymogów wodniesieniu do dobrowolnego wsparcia związanego zprodukcją (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 lutego 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2017/1001 wsprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. JURI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 w odniesieniu do dostosowania konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 marca 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do tabeli w pkt I załącznika (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Początkowy termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 grudnia 2017 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od chwili złożenia wniosku przez Parlament Europejski

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON, LIBE

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek właściej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących procedur wykluczania transakcji z kontrahentami niefinansowymi z siedzibą w państwie trzecim z wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 stycznia 2018 r. na wniosek komisji przedmiotowo właściwej.

Odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności