Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. marec 2018 - Strasbourg

22. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 zaradi vključitve nekaterih predhodnih sestavin za prepovedane droge na seznam (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. februarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v bakrovih zlitinah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. marca 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah z visokimi temperaturami taljenja zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. marca 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za določene električne in elektronske sestavne dele, ki vsebujejo svinec, v steklu ali keramiki zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. februarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah za spajkanje metaliziranih lukenj diskoidalnih in strojno luknjanih ploščatih večplastnih kondenzatorjev zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. februarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v kovinsko-keramičnih (cermet) potenciometrskih elementih zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. februarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v zlitinah z aluminijem zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. marca 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v zlitinah z jeklom zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. marca 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisijeo spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. marca 2018

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede meril za upravičenost do podpore za konopljo v okviru sheme osnovnega plačila in nekaterih zahtev v zvezi s prostovoljno vezano podporo (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. februarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije ter razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 5. marca 2018

posredovano pristojnemu odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1322/2014 glede prilagoditve konstrukcije vozil ter splošnih zahtev za odobritev kmetijskih in gozdarskih vozil (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. marca 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o vzpostavitvi skupnih varnostnih metod za zahteve sistema upravljanja varnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1158/2010 in Uredbe Komisije (EU) št. 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. marca 2018

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva dodajanje Šrilanke, Trinidada in Tobaga ter Tunizije v preglednico v točki I Priloge (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Prvotni rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 13. decembra 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 1 mesec na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

Osnutek delegirane uredbe, za katero je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za postopke za izključitev poslov z nefinančnimi nasprotnimi strankami s sedežem v tretji državi iz kapitalske zahteve za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja – (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 24. januarja 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Zadnja posodobitev: 26. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov