Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk

23. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - lhůta: 2. června 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - lhůta: 7. června 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - lhůta: 3. června 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - lhůta: 10. května 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o automatické potvrzování platnosti unijních průkazů způsobilosti členů letové posádky a výcvik vzletů a přistání (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - lhůta: 6. června 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- směrnice Komise, kterou se opravuje německé znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - lhůta: 9. června 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a požadavky na schválení typu s univerzální použitelností paliv (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - lhůta: 13. června 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí