Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 14. ožujka 2018. - Strasbourg

23. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - : 2. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - : 7. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku Uredbe Komisije (EU) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - : 3. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - : 10. svibnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu automatske validacije dozvola Unije za članove letačke posade te osposobljavanja za uzlijetanje i slijetanje (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - : 6. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Direktiva Komisije o ispravku njemačke jezične verzije Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - : 9. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 582/2011 u pogledu odredaba o ispitivanju prenosivim sustavima za mjerenje emisija (PEMS) i zahtjeva za homologaciju za sve vrste goriva (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - : 13. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti