Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

23. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - termijn : 2 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - termijn : 7 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - termijn : 3 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - termijn : 10 mei 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 betreffende de automatische validatie van EU-bewijzen van bevoegdheid voor cockpitbemanning en start- en landingsopleiding (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - termijn : 6 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Richtlijn van de Commissie tot rectificatie van de Duitse versie van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - termijn : 9 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 582/2011 wat de bepalingen inzake het testen met draagbare emissiemeetsystemen (PEMS) en de voorschriften voor multibrandstof-typegoedkeuring betreft (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - termijn : 13 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid