Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

25. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 04/2018 - Afdeling III – Commissie (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de parlementaire commissies:

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid