Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 martie 2018 - Strasbourg

25. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 04/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - ENVI - Raportor: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Ultima actualizare: 26 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate