Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 4.Rozhodnutí USA uvalit cla na ocel a hliník (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Rozprava s portugalským premiérem Antóniem Costou o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Žádost o zbavení imunity
 8.Hlasování
  8.1.Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (hlasování)
  8.2.Statistika železniční dopravy (článek 150 jednacího řádu) ***I (hlasování)
  8.3.Jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky (článek 150 jednacího řádu) * (hlasování)
  8.4.Opatření pro tlumení newcastleské choroby ***I (hlasování)
  8.5.Makrofinanční pomoc pro Gruzii ***I (hlasování)
  8.6.Námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (hlasování)
  8.7.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/008 DE/Goodyear (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.8.Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (hlasování)
  8.9.Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (hlasování)
  8.10.Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (hlasování)
  8.11.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (hlasování)
  8.12.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Mezinárodní spolupráce v boji proti kybernetické trestné činnosti – hrozba pro veřejné služby (rozprava na aktuální téma)
 14.Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (rozprava)
 15.Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob * – Společný základ daně z příjmů právnických osob * (rozprava)
 16.Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (rozprava)
 17.Sociální odpovědnost podniků (rozprava)
 18.Členství ve výborech a v delegacích
 19.Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace ***I (rozprava)
 20.Program Kreativní Evropa (2014–2020) ***I (rozprava)
 21.Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení *** – Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení) (rozprava)
 22.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 23.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 24.Převody prostředků
 25.Předložení dokumentů
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky
 Příloha 2 – Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
Zápis (203 kb)
25/06/2018 14:36
  Prezenční listina (64 kb)
20/02/2019 08:22
  Příloha 1 (7 kb)
25/06/2018 14:36
  Příloha 2 (2 kb)
25/06/2018 14:36
 
Zápis (89 kb)
25/06/2018 14:36
  Prezenční listina (11 kb)
20/02/2019 08:22
  Výsledky hlasování (57 kb)
31/12/2018 12:26
  Jmenovitá hlasování (322 kb)
20/12/2018 23:06
 
Zápis (303 kb)
25/06/2018 14:36
  Prezenční listina (65 kb)
20/02/2019 08:22
  Výsledky hlasování (961 kb)
31/12/2018 12:26
  Jmenovitá hlasování (5330 kb)
20/12/2018 23:06
Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí