Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 4.Rozhodnutí USA uvalit cla na ocel a hliník (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Rozprava s portugalským premiérem Antóniem Costou o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Žádost o zbavení imunity
 8.Hlasování
  
8.1.Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (hlasování)
  
8.2.Statistika železniční dopravy (článek 150 jednacího řádu) ***I (hlasování)
  
8.3.Jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky (článek 150 jednacího řádu) * (hlasování)
  
8.4.Opatření pro tlumení newcastleské choroby ***I (hlasování)
  
8.5.Makrofinanční pomoc pro Gruzii ***I (hlasování)
  
8.6.Námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (hlasování)
  
8.7.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/008 DE/Goodyear (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (hlasování)
  
8.9.Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (hlasování)
  
8.10.Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (hlasování)
  
8.11.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (hlasování)
  
8.12.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Mezinárodní spolupráce v boji proti kybernetické trestné činnosti – hrozba pro veřejné služby (rozprava na aktuální téma)
 14.Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (rozprava)
 15.Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob * – Společný základ daně z příjmů právnických osob * (rozprava)
 16.Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (rozprava)
 17.Sociální odpovědnost podniků (rozprava)
 18.Členství ve výborech a v delegacích
 19.Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace ***I (rozprava)
 20.Program Kreativní Evropa (2014–2020) ***I (rozprava)
 21.Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení *** – Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení) (rozprava)
 22.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 23.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 24.Převody prostředků
 25.Předložení dokumentů
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky
 Příloha 2 – Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
Zápis (203 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (275 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (6418 kb) Příloha 1 (7 kb) Příloha 2 (2 kb) 
 
Zápis (89 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (57 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (322 kb)    
 
Zápis (303 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (961 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (5330 kb)    
Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí