Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 4.Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνόδου
 6.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας António Costa σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 7.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (ψηφοφορία)
  8.2.Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (άρθρο 150 του Κανονισμού) ***I (ψηφοφορία)
  8.3.Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 150 του Κανονισμού) * (ψηφοφορία)
  8.4.Μέτρα για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών ***I (ψηφοφορία)
  8.5.Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***I (ψηφοφορία)
  8.6.Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 347/2013 όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ψηφοφορία)
  8.7.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (ψηφοφορία)
  8.9.Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (ψηφοφορία)
  8.10.Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  8.11.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (ψηφοφορία)
  8.12.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνόδου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκήματος - η απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 14.Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η περίπτωση των σλοβάκων δημοσιογράφων Ján Kuciak και Martina Kušnírová (συζήτηση)
 15.Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) * - Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών * (συζήτηση)
 16.Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (συζήτηση)
 17.Εταιρική κοινωνική ευθύνη (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα ***I (συζήτηση)
 20.Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) ***I (συζήτηση)
 21.Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία *** - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα) (συζήτηση)
 22.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 23.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 24.Μεταφορές πιστώσεων
 25.Κατάθεση εγγράφων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Παράρτηµα 2 - Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή
Συνοπτικά πρακτικά (236 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (295 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (6418 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (2 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (96 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (66 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (322 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (339 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (985 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (5155 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου