Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 14. märts 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 4.USA otsus kehtestada terasele ja alumiiniumile tollimaksud (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Arutelu Portugali peaministri António Costaga Euroopa tuleviku üle (arutelu)
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Hääletused
  
8.1.Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (hääletus)
  
8.2.Raudteeveo statistika (kodukorra artikkel 150) ***I (hääletus)
  
8.3.Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine (kodukorra artikkel 150) * (hääletus)
  
8.4.Meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks ***I (hääletus)
  
8.5.Makromajanduslik finantsabi Gruusiale ***I (hääletus)
  
8.6.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: ELi ühishuviprojektide loend (hääletus)
  
8.7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine Saksamaa taotluse (EGF/2017/008 DE/Goodyear) alusel (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.8.Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)
  
8.9.Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine (hääletus)
  
8.10.Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (hääletus)
  
8.11.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)
  
8.12.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Rahvusvaheline koostöö küberkuritegevuse vastases võitluses ja oht avalikele teenustele (temaatiline arutelu)
 14.Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (arutelu)
 15.Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas * - Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas * (arutelu)
 16.USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu (Hispaania oliivide juhtum) (arutelu)
 17.Ettevõtja sotsiaalne vastutus (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Europass: oskuste ja kvalifikatsioonide raamistik ***I (arutelu)
 20.Programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) ***I (arutelu)
 21.ELi ja Komooride kalandusalase partnerlepingu denonsseerimine *** - ELi ja Komooride kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine (resolutsioon) (arutelu)
 22.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 23.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 24.Assigneeringute ümberpaigutamine
 25.Esitatud dokumendid
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine
 2. lisa - Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis
Protokoll (201 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (274 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (6418 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (2 kb) 
 
Protokoll (88 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (56 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (343 kb)    
 
Protokoll (305 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (934 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (5255 kb)    
Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika