Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 4.Yhdysvaltojen päätös asettaa tulleja teräkselle ja alumiinille (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Portugalin pääministerin António Costan kanssa (keskustelu)
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Äänestykset
  
8.1.EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (äänestys)
  
8.2.Rautatieliikenteen tilastot (työjärjestyksen 150 artikla) ***I (äänestys)
  
8.3.Euroopan keskuspankin varapääjohtajan nimittäminen (työjärjestyksen 150 artikla) * (äänestys)
  
8.4.Toimenpiteet Newcastlen taudin torjumiseksi ***I (äänestys)
  
8.5.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***I (äänestys)
  
8.6.Delegoidun asetuksen vastustaminen: komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (äänestys)
  
8.7.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/008 DE/Goodyear (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.8.Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)
  
8.9.Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (äänestys)
  
8.10.Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen (äänestys)
  
8.11.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018 (äänestys)
  
8.12.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Kansainvälinen yhteistyö kyberrikollisuuden torjunnassa - julkisiin palveluihin kohdistuva uhka (ajankohtainen keskustelu)
 14.Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (keskustelu)
 15.Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja * - Yhteinen yhteisöveropohja * (keskustelu)
 16.Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (keskustelu)
 17.Yritysten yhteiskuntavastuu (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.Europass: taitojen ja tutkintojen alan puitteet ***I (keskustelu)
 20.Luova Eurooppa -ohjelma (2014–2020) ***I (keskustelu)
 21.EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen *** - EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen (päätöslauselma) (keskustelu)
 22.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 23.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 24.Määrärahojen siirrot
 25.Vastaanotetut asiakirjat
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan keskuspankin varapääjohtajan nimittäminen
 Liite 2 - Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano
Pöytäkirja (203 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (276 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (6418 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (2 kb) 
 
Pöytäkirja (88 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (57 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (339 kb)    
 
Pöytäkirja (310 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (951 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (5262 kb)    
Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö