Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 14. ožujka 2018. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 4.Odluka SAD-a o uvođenju carinskih pristojbi na čelik i aluminij (rasprava)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Rasprava s portugalskim premijerom Antónijem Costom o budućnosti Europe (rasprava)
 7.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 8.Glasovanje
  8.1.Smjernice za okvir budućih odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine (glasovanje)
  8.2.Statistika željezničkog prijevoza (članak 150. Poslovnika) ***I (glasovanje)
  8.3.Imenovanje potpredsjednika Europske središnje banke (članak 150. Poslovnika) * (glasovanje)
  8.4.Mjere za kontrolu newcastleske bolesti ***I (glasovanje)
  8.5.Dodatna makrofinancijska pomoć Gruziji ***I (glasovanje)
  8.6.Prigovor na Delegiranu uredbu Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (glasovanje)
  8.7.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/008 DE/Goodyear (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.8.Poimenični sastav Posebnog odbora za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza (glasovanje)
  8.9.Sljedeći VFO: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020. (glasovanje)
  8.10.Reforma sustava vlastitih sredstava Europske unije (glasovanje)
  8.11.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2018. (glasovanje)
  8.12.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2018. (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Međunarodna suradnja u borbi protiv kiberkriminaliteta - prijetnja javnim službama (tematska rasprava)
 14.Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jana Kuciaka i Martine Kušnirove (rasprava)
 15.Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit * - Zajednička osnovica poreza na dobit * (rasprava)
 16.Napad SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (rasprava)
 17.Društveno odgovorno poslovanje (rasprava)
 18.Sastav odbora i izaslanstava
 19.Europass: okvir za vještine i kvalifikacije ***I (rasprava)
 20.Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) ***I (rasprava)
 21.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Komorâ: otkazivanje *** - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Komorâ: otkazivanje (rezolucija) (rasprava)
 22.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 23.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 24.Prijenos odobrenih sredstava
 25.Podnošenje dokumenata
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
 Prilog 1 - Imenovanje potpredsjednika Europske središnje banke
 Prilog 2 - Poimenični sastav Posebnog odbora za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza
Zapisnik (205 kb) Popis nazočnih (64 kb) Rezultati glasovanja (275 kb) Poimenična glasovanja (6418 kb) Prilog 1 (7 kb) Prilog 2 (2 kb) 
 
Zapisnik (88 kb) Popis nazočnih (11 kb) Rezultati glasovanja (56 kb) Poimenična glasovanja (318 kb)    
 
Zapisnik (310 kb) Popis nazočnih (64 kb) Rezultati glasovanja (943 kb) Poimenična glasovanja (5138 kb)    
Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti