Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2018. március 14., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 4.Az USA azon határozata, hogy vámot vet ki az acélra és az alumíniumra (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Vita Európa jövőjéről a portugál miniszterelnökkel, António Costával (vita)
 7.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 8.Szavazások órája
  8.1.Az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolataira vonatkozó iránymutatások (szavazás)
  8.2.Vasúti közlekedési statisztikák (az eljárási szabályzat 150. cikke) ***I (szavazás)
  8.3.Az Európai Központi Bank alelnökének kinevezése (az eljárási szabályzat 150. cikke) * (szavazás)
  8.4.A Newcastle-betegség elleni védekezésre irányuló intézkedések ***I (szavazás)
  8.5.Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***I (szavazás)
  8.6.Kifogás a 347/2013/EU rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (szavazás)
  8.7.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Németország EGF/2017/008 DE/Goodyear referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.8.A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (szavazás)
  8.9.A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése (szavazás)
  8.10.Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja (szavazás)
  8.11.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés (szavazás)
  8.12.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Nemzetközi együttműködés a kiberbűnözés elleni küzdelemben – a közszolgáltatásokat érintő fenyegetés (vita időszerű kérdésekről)
 14.Az oknyomozó újságírók védelme Európában: a szlovák újságíró, Ján Kuciak és Martina Kušnírová ügye (vita)
 15.Közös összevont társaságiadó-alap * - Közös társaságiadó-alap * (vita)
 16.Az USA támadása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (vita)
 17.Vállalati társadalmi felelősségvállalás (vita)
 18.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 19.Europass: a készségek és képesítések keretrendszere ***I (vita)
 20.A Kreatív Európa program (2014–2020) ***I (vita)
 21.A Comore-szigetekkel kötött halászati partnerségi megállapodás felmondása *** - Az EU és a Comore-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás felmondása (állásfoglalás) (vita)
 22.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 23.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 24.Előirányzatok átcsoportosítása
 25.Dokumentumok benyújtása
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
 1. melléklet - Az Európai Központi Bank alelnökének kinevezése
 2. melléklet - A pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele
Jegyzőkönyv (209 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredményei (279 kb) Név szerinti szavazás (6418 kb) 1. melléklet (7 kb) 2. melléklet (2 kb) 
 
Jegyzőkönyv (89 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredményei (57 kb) Név szerinti szavazás (320 kb)    
 
Jegyzőkönyv (323 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredményei (948 kb) Név szerinti szavazás (5138 kb)    
Utolsó frissítés: 2018. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat