Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. kovo 14 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 4.JAV sprendimas nustatyti muito mokesčius plienui ir aliuminiui (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Diskusijos su Portugalijos Ministru Pirmininku António Costa dėl Europos ateities (diskusijos)
 7.Prašymas atšaukti imunitetą
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Gairės dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo (balsavimas)
  8.2.Geležinkelių transporto statistika (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) ***I (balsavimas)
  8.3.Europos Centrinio Banko pirmininko pavaduotojo skyrimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) * (balsavimas)
  8.4.Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemonės ***I (balsavimas)
  8.5.Tolesnė makrofinansinė parama Gruzijai ***I (balsavimas)
  8.6.Prieštaravimas Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (balsavimas)
  8.7.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.8.Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais vardinė sudėtis (balsavimas)
  8.9.Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas (balsavimas)
  8.10.Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (balsavimas)
  8.11.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)
  8.12.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2018 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Tarptautinis bendradarbiavimas kovojant su kibernetiniais nusikaltimais: grėsmė viešosioms paslaugoms (diskusija aktualia tema)
 14.Tiriamosios žurnalistikos atstovų apsauga Europoje: Slovakijos žurnalisto Jáno Kuciako ir Martinos Kušnírovos atvejis (diskusijos)
 15.Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė *. Bendra pelno mokesčio bazė * (diskusijos)
 16.JAV grėsmė ES paramai ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (diskusijos)
 17.Įmonių socialinė atsakomybė (diskusijos)
 18.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 19.Europass: sistema įgūdžiams ir kvalifikacijai ***I (diskusijos)
 20.Programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) ***I (diskusijos)
 21.Europos bendrijos ir Komorų partnerystės susitarimo denonsavimas *** - EB ir Komorų Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo denonsavimas (rezoliucija) (diskusijos)
 22.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 23.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 24.Asignavimų perkėlimas
 25.Gauti dokumentai
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
 1 priedas. Europos Centrinio Banko pirmininko pavaduotojo skyrimas
 2 priedas. Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais vardinė sudėtis
Protokolas (202 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (277 kb) Vardinis balsavimas (6418 kb) 1 Priedas (7 kb) 2 Priedas (2 kb) 
 
Protokolas (90 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (56 kb) Vardinis balsavimas (675 kb)    
 
Protokolas (307 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (952 kb) Vardinis balsavimas (5160 kb)    
Atnaujinta: 2018 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika