Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 14. marca 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 4.Rozhodnutie USA o zavedení ciel na oceľ a hliník (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Diskusia s predsedom vlády Portugalska Antóniom Costom o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Žiadosť o zbavenie imunity
 8.Hlasovanie
  8.1.Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (hlasovanie)
  8.2.Štatistika železničnej dopravy (článok 150 rokovacieho poriadku) ***I (hlasovanie)
  8.3.Vymenovanie viceprezidenta Európskej centrálnej banky (článok 150 rokovacieho poriadku) * (hlasovanie)
  8.4.Opatrenia na kontrolu pseudomoru hydiny ***I (hlasovanie)
  8.5.Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku ***I (hlasovanie)
  8.6.Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (hlasovanie)
  8.7.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/008 DE/Goodyear (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.8.Menovité zloženie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (hlasovanie)
  8.9.Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (hlasovanie)
  8.10.Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (hlasovanie)
  8.11.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 (hlasovanie)
  8.12.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Medzinárodná spolupráca v boji proti počítačovej kriminalite – hrozba v oblasti verejných služieb (tematická rozprava)
 14.Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (rozprava)
 15.Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb * - Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb * (rozprava)
 16.Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (rozprava)
 17.Sociálna zodpovednosť podnikov (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie ***I (rozprava)
 20.Program Kreatívna Európa (2014 až 2020) ***I (rozprava)
 21.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie *** - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (uznesenie) (rozprava)
 22.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 23.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 24.Presun rozpočtových prostriedkov
 25.Predloženie dokumentov
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Vymenovanie viceprezidenta Európskej centrálnej banky
 Príloha 2 - Menovité zloženie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
Zápisnica (201 kb)
26/06/2018 09:46
  Prezenčná listina (64 kb)
20/02/2019 08:24
  Príloha 1 (7 kb)
26/06/2018 09:46
  Príloha 2 (2 kb)
26/06/2018 09:46
 
Zápisnica (90 kb)
26/06/2018 09:46
  Prezenčná listina (11 kb)
20/02/2019 08:24
  Výsledky hlasovaní (57 kb)
31/12/2018 12:46
  Hlasovania podľa mien (281 kb)
21/12/2018 00:06
 
Zápisnica (316 kb)
26/06/2018 09:46
  Prezenčná listina (64 kb)
20/02/2019 08:24
  Výsledky hlasovaní (954 kb)
31/12/2018 12:46
  Hlasovania podľa mien (5139 kb)
21/12/2018 00:06
Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia