Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 14. marec 2018 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)
 4.Odločitev ZDA o uvedbi carinski tarif za jeklo in aluminij (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Razprava s portugalskim predsednikom vlade Antóniem Costo o prihodnosti Evrope (razprava)
 7.Zahteva za odvzem imunitete
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom (glasovanje)
  
8.2.Statistika železniškega prevoza (člen 150 Poslovnika) ***I (glasovanje)
  
8.3.Imenovanje podpredsednika Evropske centralne banke (člen 150 Poslovnika) * (glasovanje)
  
8.4.Ukrepi za nadzor atipične kokošje kuge ***I (glasovanje)
  
8.5.Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji ***I (glasovanje)
  
8.6.Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (glasovanje)
  
8.7.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/008 DE/Goodyear (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Poimenska sestava posebnega odbora za finančni kriminal, izogibanje davkom in davčno utajo (glasovanje)
  
8.9.Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 (glasovanje)
  
8.10.Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (glasovanje)
  
8.11.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 (glasovanje)
  
8.12.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Mednarodno sodelovanje v boju proti kibernetski kriminaliteti – grožnji za javne službe (tematska razprava)
 14.Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove (razprava)
 15.Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb * - Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb * (razprava)
 16.Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (razprava)
 17.Družbena odgovornost podjetij (razprava)
 18.Sestava odborov in delegacij
 19.Europass: okvir za znanja in spretnosti ter kvalifikacije ***I (razprava)
 20.Program Ustvarjalna Evropa (2014–2020) ***I (razprava)
 21.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved *** - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved (resolucija) (razprava)
 22.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 23.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 24.Prerazporeditev sredstev
 25.Predložitev dokumentov
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje podpredsednika Evropske centralne banke
 Priloga 2 - Poimenska sestava posebnega odbora za finančni kriminal, izogibanje davkom in davčno utajo
Zapisnik (200 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (274 kb) Izid poimenskega glasovanja (6418 kb) Priloga 1 (7 kb) Priloga 2 (2 kb) 
 
Zapisnik (89 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (57 kb) Izid poimenskega glasovanja (316 kb)    
 
Zapisnik (307 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (937 kb) Izid poimenskega glasovanja (5258 kb)    
Zadnja posodobitev: 26. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov