Indiċi 
Minuti
PDF 322kWORD 89k
L-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 4.Id-deċiżjoni tal-Istati Uniti li jimponu tariffi fuq l-azzar u l-aluminju (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Portugall, António Costa, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 7.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Linji gwida dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (votazzjoni)
  8.2.L-istatistika tat-trasport bil-ferrovija (riformulazzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) ***I (votazzjoni)
  8.3.Ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) * (votazzjoni)
  8.4.L-introduzzjoni ta' miżuri tal-Komunità għall-kontroll tal-marda Newcastle ***I (votazzjoni)
  8.5.Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Georġia ***I (votazzjoni)
  8.6.Oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 347/2013 fir-rigward tal-lista tal-Unjoni ta' proġetti ta' interess komuni (votazzjoni)
  8.7.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/008 DE/Goodyear (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.8.Kompożizzjoni nominali tal-kumitat speċjali dwar ir-reati finanzjarji, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (votazzjoni)
  8.9.Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 (votazzjoni)
  8.10.Riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  8.11.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 (votazzjoni)
  8.12.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Il-kooperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità - it-theddida għas-servizzi pubbliċi (dibattitu topiku)
 14.Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová (dibattitu)
 15.Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva (BKKTK) * - Bażi Komuni tat-Taxxa Korporattiva * (dibattitu)
 16.Attakk fuq is-sistema tal-UE ta' appoġġ għall-farms skont il-PAK mill-Istati Uniti (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol) (dibattitu)
 17.Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpanniji (dibattitu)
 18.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 19.Europass: qafas għall-ħiliet u l-kwalifiki ***I (dibattitu)
 20.L-istabbiliment tal-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) ***I (dibattitu)
 21.Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE/Comoros: denunzja *** - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE/Comoros: denunzja (riżoluzzjoni) (dibattitu)
 22.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 23.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 24.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 25.Dokumenti mressqa
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew
 Anness 2 - Kompożizzjoni nominali tal-Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa


PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.31.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni fil-Maldivi (2018/2630(RSP))

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Michel Reimon, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Monika Vana, Helga Trüpel u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-0168/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo u Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-0169/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-0171/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso u Francisco José Millán Mon, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-0172/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee u Barbara Spinelli, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-0174/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-0175/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer u Wajid Khan, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi (B8-0176/2018).

II.   L-arrest ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ tar-Rebbieħ tal-Premju Sakharov, Salih Mahmoud Osman (2018/2631(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Branislav Škripek u Notis Marias, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-arrest ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ tar-Rebbieħ tal-Premju Sakharov, Salih Mahmoud Osmansur (B8-0159/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Ivo Belet, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso u Francisco José Millán Mon, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-arrest ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ tar-Rebbieħ tal-Premju Sakharov, Salih Mahmoud Osmansur (B8-0160/2018);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Helga Trüpel u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-arrest ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ tar-Rebbieħ tal-Premju Sakharov, Salih Mahmoud Osmansur (B8-0161/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez u Younous Omarjee, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-arrest ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ tar-Rebbieħ tal-Premju Sakharov, Salih Mahmoud Osmansur (B8-0162/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-arrest ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ tar-Rebbieħ tal-Premju Sakharov, Salih Mahmoud Osmansur (B8-0163/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer u Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-arrest ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ tar-Rebbieħ tal-Premju Sakharov, Salih Mahmoud Osmansur (B8-0164/2018).

III.   Qtil għall-mogħdrija fl-Uganda (2018/2632(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Notis Marias ut Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-ewtanażja fl-Uganda (B8-0165/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Ramón Luis Valcárcel Siso u Francisco José Millán Mon, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-ewtanażja fl-Uganda (B8-0166/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina u Helmut Scholz, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-ewtanażja fl-Uganda (B8-0167/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-ewtanażja fl-Uganda (B8-0170/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Josef Weidenholzer, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-ewtanażja fl-Uganda (B8-0173/2018).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba, minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju, dwar id-deċiżjonijiet meħuda għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti ta' nhar it-Tnejn 12 ta' Marzu 2018 (punt 7 tal-Minuti ta' 12.3.2018).

Il-Kumitati IMCO, CULT u ECON għalhekk setgħu jibdew in-negozjati wara l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


4. Id-deċiżjoni tal-Istati Uniti li jimponu tariffi fuq l-azzar u l-aluminju (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Id-deċiżjoni tal-Istati Uniti li jimponu tariffi fuq l-azzar u l-aluminju (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) u Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) ifformulaw id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange u Edouard Martin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly u José Blanco López.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Jyrki Katainen.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża fl-10.06)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 10.07.


6. Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Portugall, António Costa, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Portugall, António Costa, dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2576(RSP))

Il-President għamel introduzzjoni qasira fejn ippreżenta u spjega l-proċedura elettronika "catch the eye".

Interventi ta': António Costa (Prim Ministru tal-Portugal) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Trebesius f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jiří Payne f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, Reinhard Bütikofer dwar l-intervent tal-kelliem preċedenti, u Georgios Epitideios Membru mhux affiljat.

Intervent ta': António Costa.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (Il-President spjega l-proċedura "catch the eye"), Maria João Rodrigues dwar il-proċedura segwita (Il-President iċċara xi punti) u Carlos Zorrinho.

Intervent ta': António Costa.

Intervent ta': João Ferreira dwar it-tmexxija tad-dibattitu (Il-President iċċara xi punti).

Id-dibattitu ngħalaq.


7. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet Griegi kompetenti ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Kyrtsos fl-ambitu tal-proċedimenti mibdija kontrih mill-Qorti tal-Prim'Istanza ta' Ateni.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


8.1. Linji gwida dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0134/2018 u B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0134/2018

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0135/2018

Adozzjoni (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Intervent, qabel il-votazzjoni, ta' Xabier Benito Ziluaga dwar il-votazzjoni dwar l-Oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 347/2013 fir-rigward tal-lista tal-Unjoni ta' proġetti ta' interess komuni (punt 8.6 tal-Minuti ta' 14.3.2018).

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President


8.2. L-istatistika tat-trasport bil-ferrovija (riformulazzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija (riformulazzjoni) [COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Karima Delli (A8-0038/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0070)


8.3. Ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) * (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew [N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 14.3.2018)

ĦATRA TA' LUIS DE GUINDOS

Adozzjoni (P8_TA(2018)0071)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex jitlob, abbażi tal-Artikolu 190(4) tar-Regolament, il-posponiment tal-votazzjoni, Brian Hayes kontra t-talba, u Pervenche Berès.

B'VE (199 favur, 481 kontra, 20 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.


8.4. L-introduzzjoni ta' miżuri tal-Komunità għall-kontroll tal-marda Newcastle ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/66/KEE li tintroduċi miżuri tal-Komunità għall-kontroll tal-marda Newcastle [COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0072)


8.5. Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Georġia ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Georgia [COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0073)


8.6. Oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 347/2013 fir-rigward tal-lista tal-Unjoni ta' proġetti ta' interess komuni (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa minn Michèle Rivasi, Philippe Lamberts u Ska Keller, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli u Marco Zullo, f'konformità mal-Artikolu 105(3) tar-Regolament, dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tal-Unjoni ta' proġetti ta' interess komuni (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


8.7. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/008 DE/Goodyear (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal-deċizjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Ġermanja – EGF/2017/008 DE/Goodyear) [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0074)


8.8. Kompożizzjoni nominali tal-kumitat speċjali dwar ir-reati finanzjarji, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (votazzjoni)

Kompożizzjoni nominali tal-kumitat speċjali dwar ir-reati finanzjarji, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (2018/2579(RSO))

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

KOMPOŻIZZJONI NOMINALI TAL-KUMITAT SPEĊJALI DWAR IL-KRIMINALITÀ FINANZJARJA, L-EVAŻJONI TAT-TAXXA U L-EVITAR TAT-TAXXA

Dikjarat approvat (Anness 2 tal-Minuti ta' 14.3.2018)


8.9. Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 (votazzjoni)

Rapport dwar il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 [2017/2052(INI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Jan Olbrycht u Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0075)


8.10. Riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea [2017/2053(INI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Gérard Deprez u Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0076)


8.11. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 [2017/2226(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0077)


8.12. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 [2017/2260(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0078)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Linji gwida dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó u Daniel Hannan

Rapport Jan Olbrycht u Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor u Stanislav Polčák

Rapport Gérard Deprez u Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei u Notis Marias

Rapport Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato u Monica Macovei

Rapport Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato u Notis Marias.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.09.)

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President


11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.04.


12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Il-kooperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità - it-theddida għas-servizzi pubbliċi (dibattitu topiku)

Il-kooperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità - it-theddida għas-servizzi pubbliċi (2018/2627(RSP))

Intervent ta': Helga Stevens biex tintroduċi d-dibattitu propost mill-Grupp ECR.

Interventi ta': Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Peter Kouroumbashev f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho u Michał Boni.

Interventi ta': Julian King u Monika Panayotova.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Julian King (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Ivan Štefanec f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michaela Šojdrová, u Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Jaromír Štětina, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, David Casa u Heinz K. Becker.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech u Michaela Šojdrová.

Interventi ta': Julian King u Monika Panayotova.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


15. Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva (BKKTK) * - Bażi Komuni tat-Taxxa Korporattiva * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure u Paul Tang ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Evelyn Regner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI).

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

Interventi ta': Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE, Hugues Bayet f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Lieve Wierinck f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sander Loones, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Diane James, mhux affiljata, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo u Luigi Morgano.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Ivana Maletić.

Interventi ta': Pierre Moscovici, Alain Lamassoure u Paul Tang.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.9 tal-Minuti ta' 15.3.2018 u punt 10.10 tal-Minuti ta' 15.3.2018.


16. Attakk fuq is-sistema tal-UE ta' appoġġ għall-farms skont il-PAK mill-Istati Uniti (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000006/2018) imressqa minn Czesław Adam Siekierski u Bernd Lange, f''isem il-Kumitat REGI u INTA, lill-Kummissjoni: Attakk tal-Istati Uniti kontra l-appoġġ agrikolu tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018)

Czesław Adam Siekierski u Bernd Lange daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Esther Herranz García f'isem il-Grupp PPE, Clara Eugenia Aguilera García f'isem il-Grupp S&D, Jørn Dohrmann f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Florent Marcellesi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Loiseau f'isem il-Grupp ENF, Michel Dantin, Paolo De Castro u Thomas Waitz.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández u Soledad Cabezón Ruiz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Paul Rübig u Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Jørn Dohrmann u James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, dwar l-attakk mill-Istati Uniti dwar l-appoġġ tal-UE għall-farms fil-qafas tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol) (2018/2566(RSP)) (B8-0137/2018);

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García u Alessia Maria Mosca, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-miżuri mill-Istati Uniti dwar l-appoġġ tal-UE għall-farms fil-qafas tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol) (2018/2566(RSP)) (B8-0138/2018);

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné u Carlos Iturgaiz, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-attakk mill-Istati Uniti fuq l-appoġġ tal-UE għall-farms fil-qafas tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol) (2018/2566(RSP)) (B8-0145/2018);

—   Tiziana Beghin u Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-miżuri mill-Istati Uniti dwar l-appoġġ tal-UE għall-farms fil-qafas tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol) (2018/2566(RSP)) (B8-0147/2018);

—   Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz u Izaskun Bilbao Barandica, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-miżuri mill-Istati Uniti dwar l-appoġġ tal-UE għall-farms fil-qafas tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol) (2018/2566(RSP)) (B8-0148/2018);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-attakk mill-Istati Uniti fuq l-appoġġ tal-UE għall-farms fil-qafas tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol) (2018/2566(RSP)) (B8-0149/2018);

—   Florent Marcellesi f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-miżuri mill-Istati Uniti dwar l-appoġġ tal-UE għall-farms fil-qafas tal-PAK (fil-kuntest taż-żebbuġ Spanjol) (2018/2566(RSP)) (B8-0151/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.13 tal-Minuti ta' 15.3.2018.


17. Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpanniji (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpanniji (2018/2633(RSP))

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Alberto Cirio f'isem il-Grupp PPE, Daniele Viotti f'isem il-Grupp S&D, Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, Marco Affronte f'isem il-Grupp Verts/ALE, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Danuta Jazłowiecka, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tiziana Beghin, Agnes Jongerius, Heidi Hautala, Lola Sánchez Caldentey, Patrick O'Flynn, Romana Tomc, Evelyn Regner, Olga Sehnalová, Sergio Gaetano Cofferati u Ramón Jáuregui Atondo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward u Michaela Šojdrová.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.14 tal-Minuti ta' 15.3.2018.


18. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Grupp Verts/ALE:

Kumitat PETI: Ana Miranda minflok Josep-Maria Terricabras

Kumitat JURI: Heidi Hautala minflok Ana Miranda

Kumitat ITRE: Julia Reda minflok Michel Reimon.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


19. Europass: qafas għall-ħiliet u l-kwalifiki ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas komuni għall-għoti ta' servizzi aħjar għall-ħiliet u l-kwalifiki (Europass), u li tħassar id-Deċiżjoni 2241/2004/KE [COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteurs: Thomas Mann u Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Thomas Mann u Svetoslav Hristov Malinov ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski f'isem il-Grupp PPE, Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Claude Rolin, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Csaba Sógor, Agnes Jongerius, Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Danuta Jazłowiecka u Emilian Pavel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Brunon Wenta, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Stanislav Polčák u Julie Ward.

Interventi ta': Cecilia Malmström, Thomas Mann u Svetoslav Hristov Malinov.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.6 tal-Minuti ta' 15.3.2018.


20. L-istabbiliment tal-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1295/2013 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) [COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Silvia Costa ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Francis Zammit Dimech, Giorgos Grammatikakis u Julie Ward f'isem il-Grupp S&D.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová u Notis Marias.

Interventi ta': Tibor Navracsics u Silvia Costa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.17 tal-Minuti ta' 15.3.2018.


21. Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE/Comoros: denunzja *** - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE/Comoros: denunzja (riżoluzzjoni) (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tiddenunzja l-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Comoros [14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A8-0058/2018)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tiddenunzja l-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Comoros [2017/2266(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A8-0055/2018)

João Ferreira ppreżenta r-rakkomandazzjoni u r-rapport.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Verónica Lope Fontagné f'isem il-Grupp PPE, Ricardo Serrão Santos f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa u Michela Giuffrida.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Tibor Navracsics u João Ferreira.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.4 tal-Minuti ta' 15.3.2018 u punt 10.5 tal-Minuti ta' 15.3.2018.


22. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 273/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 rigward l-inklużjoni ta’ ċerti prekursuri tad-droga fil-lista ta’ sustanzi skedati (C(2018)01062 - 2018/2596(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xaharejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Frar 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Direttiva delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta' adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-AnnessIII tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għaċ-ċomb bħala element ta' lligar fir-ram (C(2018)01075 - 2018/2613(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-1 ta' Marzu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta' adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-AnnessIII tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għaċ-ċomb fl-istann tat-tip li jdewweb f’temperaturi għoljin (C(2018)01076 - 2018/2612(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-1 ta' Marzu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta' adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-AnnessIII tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għal ċerti komponenti elettriċi u elettroniċi li jkun fihom iċ-ċomb fi ħġieġa jew ċeramika (C(2018)01079 - 2018/2606(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-27 ta' Frar 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta' adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-AnnessIII tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għaċ-ċomb fl-istann li jintuża għall-issaldjar ma' kapaċitaturi taċ-ċeramika b'aktar minn saff wieħed diskojdali u tat-tip "planar array", b'toqob imħaffra fihom (C(2018)01080 - 2018/2604(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-27 ta' Frar 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta' adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-AnnessIII tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għaċ-ċomb fl-elementi ċerametalliċi ta' potenzjometri trimmer (C(2018)01081 - 2018/2607(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-27 ta' Frar 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta' adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-AnnessIII tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għaċ-ċomb bħala element ta' lligar fl-aluminju (C(2018)01092 - 2018/2611(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-1 ta' Marzu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet ta' adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-AnnessIII tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għaċ-ċomb bħala element ta' lligar fl-azzar (C(2018)01094 - 2018/2615(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-1 ta' Marzu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/118 li jistabbilixxi l-miżuri ta' konservazzjoni fis-sajd għall-protezzjoni tal-ambjent marittimu fil-Baħar tat-Tramuntana (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Marzu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 639/2014 fir-rigward tal-kriterji ta' eliġibbiltà għall-appoġġ tal-qanneb skont l-iskema ta' pagament bażiku u ċerti rekwiżiti fir-rigward tal-appoġġ akkoppjat volontarju (C(2018)01209 - 2018/2608(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-28 ta' Frar 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea, u li jħassar ir-Regolament Delegat (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-5 ta' Marzu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI

- Regolament delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1322/2014 fir-rigward tal-adattament tal-bini tal-vetturi u tar-rekwiżiti ġenerali għall-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (C(2018)01391 - 2018/2639(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-9 ta' Marzu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi metodi komuni ta' sikurezza dwar ir-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1158/2010 u (UE) Nru 1169/2010 (C(2018)01392 - 2018/2636(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Marzu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward taż-żieda tas-Sri Lanka, Trinidad u Tobago u t-Tuneżija fit-tabella fil-punt I tal-Anness (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Terminu inizjali għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Diċembru 2017

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahar fuq talba tal-Parlament Ewropew

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu ġie modifikat minn 1 għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għal proċeduri għall-esklużjoni ta' tranżazzjonijiet ma' kontropartijiet mhux finanzjarji stabbiliti f'pajjiż terz mir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju ta' aġġustament tal-valwazzjoni tal-kreditu (C(2018)00256 – 2018/2547(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-24 ta' Jannar 2018 fuq talba tal-kumitat kompetenti.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


23. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D049874/02 - 2018/2610(RPS) - skadenza: 2 ta' Ġunju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D053824/02 - 2018/2623(RPS) - skadenza: 7 ta' Ġunju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, u li jikkoreġi r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/776 (D054354/03 - 2018/2616(RPS) - skadenza: 3 ta' Ġunju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 10/2011 dwar il-materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f'kuntatt mal-ikel (D055333/02 - 2018/2638(RPS) - skadenza: 10 ta' Mejju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 f’dak li għandu x’jaqsam mal-validazzjoni awtomatika tal-liċenzji tal-ekwipaġġ tat-titjira tal-Unjoni u mat-taħriġ dwar it-tlugħ u l-inżul (D055355/02 - 2018/2617(RPS) - skadenza: 6 ta' Ġunju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Direttiva tal-Kummissjoni li tikkoreġi l-verżjoni lingwistika Ġermaniża tad-Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liċenzji tas-sewqan (D055427/01 - 2018/2637(RPS) - skadenza: 9 ta' Ġunju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 582/2011 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar l-ittestjar permezz ta' sistemi ta' kejl ta' emissjonijiet li jistgħu jinġarru (PEMS) u r-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip universali għal firxa ta' fjuwils (D055456/02 - 2018/2640(RPS) - skadenza: 13 ta' Ġunju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


24. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferimenti tal-approprjazzjonijiet DEC 01/2018 u DEC 03/2018 - Taqsima III - Kummissjoni

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) u l-Artikolu 179 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment tal-approprjazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea DEC 03/2018 - Taqsima III - Kummissjoni


25. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kummissjoni

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 04/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0054/2018 - C8-0098/2018 - 2018/2031(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-Kumitati Parlamentari

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 dwar il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) - Il-Kummissjoni ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0063/2018)


26. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 618.460/OJJE).


27. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.34.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská


Anness 1 - Ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Le Pen, Morvai, Papadakis Konstantinos, Rebega, Saryusz-Wolski, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Anness 2 - Kompożizzjoni nominali tal-Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

CS05

Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

(45 membru)

Membri sħaħ

PPE (14)

CASA David
de LANGE Esther
FERBER Markus
FERNANDES José Manuel
KARAS Othmar
KARIŅŠ Krišjānis
LANGEN Werner
MUREŞAN Siegfried
NIEDERMAYER Luděk
ROSATI Dariusz
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio
SALINI Massimiliano
SANDER Anne
VANDENKENDELAERE Tom

S&D (12)

BAYET Hugues
DELVAUX Mady
GILL Neena
GOMES Ana
GUALTIERI Roberto
JÁUREGUI ATONDO Ramón
KOFOD Jeppe
MAUREL Emmanuel
PAVEL Emilian
REGNER Evelyn
SIMON Peter
TANG Paul

ECR (4)

MACOVEI Monica
OŻÓG Stanisław
RUOHONEN-LERNER Pirkko
ZĪLE Roberts

ALDE (4)

JEŽEK Petr
KLINZ Wolf
MICHEL Louis
TORVALDS Nils

Verts/ALE (3)

GIEGOLD Sven
JOLY Eva
SCOTT CATO Molly

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt
MATIAS Marisa
URBÁN CRESPO Miguel

EFDD (2)

COBURN David
FINCH Raymond

ENF (2)

BORGHEZIO Mario
KAPPEL Barbara

NI (1)

ZARIANOPOULOS Sotirios

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Ġunju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza