Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

2. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 13 Μαρτίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

Jens Genzer (αριθ. 1265/2017)· (*) (αριθ. 1266/2017)· (*) (αριθ. 1267/2017)· (*) (αριθ. 1268/2017)· (*) (αριθ. 1269/2017)· (*) (αριθ. 1270/2017)· (*) (αριθ. 1271/2017)· Jens Genzer (αριθ. 0071/2018)· (*) (αριθ. 0072/2018)· Alberto de la Peña Guillén (αριθ. 0073/2018)· Michel Lefebvre (αριθ. 0074/2018)· Georgios Mavrikos (αριθ. 0075/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0076/2018)· Ismail Cuéllar de la Torre (αριθ. 0077/2018)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0078/2018)· (*) (αριθ. 0079/2018)· (*) (αριθ. 0080/2018)· Sami Hafsaoui (αριθ. 0081/2018)· (*) (αριθ. 0082/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0083/2018)· Marian Tănase (αριθ. 0084/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0085/2018)· (*) (αριθ. 0086/2018)· Funda Ileri (αριθ. 0087/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0088/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0089/2018)· (*) (αριθ. 0090/2018)· (*) (αριθ. 0091/2018)· (*) (αριθ. 0092/2018)· Andreas Bardakis (αριθ. 0093/2018)· José Leonardo Goberna Lorenzo (αριθ. 0094/2018)· Raül Sáez Timoneda (αριθ. 0095/2018)· Modestas Klenys (αριθ. 0096/2018)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0097/2018)· Karsten Veen (αριθ. 0098/2018)· Laura Octavia Barbu (αριθ. 0099/2018)· Enric Saorin Reig (αριθ. 0100/2018)· Sabine Douce (αριθ. 0101/2018)· (*) (αριθ. 0102/2018)· Łukasz Murawa (αριθ. 0103/2018)· Vasil Kadrinov (αριθ. 0104/2018)· (*) (αριθ. 0105/2018)· Gottfried Hoffmann (αριθ. 0106/2018)· (*) (αριθ. 0107/2018)· (*) (αριθ. 0108/2018)· Andreas Lang (αριθ. 0109/2018)· (*) (αριθ. 0110/2018)· (*) (αριθ. 0111/2018)· Kathryn Gillanders (αριθ. 0112/2018)· Maurizio Michele Sapio (αριθ. 0113/2018)· Gabor Csonka (αριθ. 0114/2018)· Dr. Christopher Paul (αριθ. 0115/2018)· Tomáš Olejár (αριθ. 0116/2018)· (*) (αριθ. 0117/2018)· (*) (αριθ. 0118/2018)· (*) (αριθ. 0119/2018)· (*) (αριθ. 0120/2018)· Martin Gohlke (αριθ. 0121/2018)· (*) (αριθ. 0122/2018)· (*) (αριθ. 0123/2018)· Veit Geiger (αριθ. 0124/2018)· (*) (αριθ. 0125/2018)· Konstantinos Tasis (αριθ. 0126/2018)· (*) (αριθ. 0127/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0128/2018)· Pasqualino Ludovico (αριθ. 0129/2018)· Michele Chimienti (αριθ. 0130/2018)· Orazio Cagno (αριθ. 0131/2018)· (*) (αριθ. 0132/2018)· Hanin Abou Salem (αριθ. 0133/2018)· Kyriakos Gkikas (αριθ. 0134/2018)· (*) (αριθ. 0135/2018)· Mihail Traian Maxim (αριθ. 0136/2018)· Gaspare Chessa (Eurolinguists - European Association of Official Linguists) (αριθ. 0137/2018)· (*) (αριθ. 0138/2018)· (*) (αριθ. 0139/2018)· (*) (αριθ. 0140/2018)· Veit Geiger (αριθ. 0141/2018)· Fabrizio Benassi (αριθ. 0142/2018)· (*) (αριθ. 0143/2018)· (*) (αριθ. 0144/2018)· Jeremy Mesdouze (αριθ. 0145/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 0146/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 0147/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 0148/2018)· (*) (αριθ. 0149/2018)· Olivia Reidy (αριθ. 0150/2018)· Gisela Weber (αριθ. 0151/2018)· (*) (αριθ. 0152/2018)· (*) (αριθ. 0153/2018)· Roberto Moncalvo (αριθ. 0154/2018)· Paolo Calarco (αριθ. 0155/2018)· Christel Schlebusch (αριθ. 0156/2018)· (*) (αριθ. 0157/2018)· (*) (αριθ. 0158/2018)· Claude Prigent (αριθ. 0159/2018)· Jonas Vilionis (αριθ. 0160/2018)· Simon Baraldi (αριθ. 0161/2018)· Thomas Quade (αριθ. 0162/2018)· Roberta Angelilli (αριθ. 0163/2018)· Fotios Batzios (αριθ. 0164/2018)· Mario Berger (αριθ. 0165/2018)· Joachim Fischer (αριθ. 0166/2018)· Philipp Schmagold (αριθ. 0167/2018)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0168/2018)· Marco Bava (αριθ. 0169/2018)· (*) (αριθ. 0170/2018)· (*) (αριθ. 0171/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου