Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. märts 2018 - Strasbourg

3. Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias (2018/2626(RSP))

Arutelu toimus 13. märtsil 2018 (13.3.2018 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi, fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Süürias (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Süürias (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Süürias (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Süürias (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.12.

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika